Benzin optimalnog kvaliteta u skladu sa poslednjim EU standardima

OPTI benzin je aditivirano gorivo od 95 oktana. Obogaćivanjem standardnog benzina, proizvedenog u Rafineriji nafte Pančevo sa visokotehnološkim aditivom, dobijeno je gorivo čijom redovnom upotrebom može doći do smanjenja potrošnje goriva, ređih pojava kvarova na motoru i optimalne zaštite motora.

Optimalna potrošnja goriva

OPTI benzin svojim učinkom može da ti pomogne da optimizuješ potrošnju i na duge staze ostvariš uštede. Ovo gorivo skraćuje vreme ponovnog pokretanja motora, pružajući motoru dovoljno snage za postizanje optimalnog broja obrtaja.

Važno je napomenuti da ekonomična potrošnja goriva zavisi od niza drugih faktora, pa pri stepenu uštede treba imati u vidu i stanje pneumatika, natovarenost vozila, stil vožnje i druge parametre.

Prednosti OPTI benzin goriva

Optimalna zaštita motora

Smanjena potrošnja goriva

Duži radni vek motora