Optimalna rješenjа za vaše poslovanje

Za Vašu kompaniju smo obezbjedili optimalna rješenja servisa i usluga putem kojih možete da nabavite goriva visokog kvaliteta uz značajno smanjenje troškova.

Kontinuiranu saradnju sa novim klijentima sprovodimo kroz:

  • predstavljanje ponuda;
  • učestvovanje u javnim nabavkama;
  • usklađivanje ugovornih odredbi;
  • saradnju sa diplomatskim predstavništvima;
  • pružanje informacija o načinu plaćanja;
  • pružanje informacija o mreži Gazprom i NIS Petrol benzinskih stanica;
  • saradnje s drugim emitentima – izdavaocima kartica za gorivo.

Naša glavna predstavništva za korporativne klijente nalaze se u Sarajevu i Banja Luci.

 

Regionalni centar

Služba za korporativnu prodaju

Bojan Umićević

rukovodilac Službe za korporativnu prodaju

Dajana Putica

ekspert za korporativne kartice

Faruk Imširpašić

ekspert za korporativne kartice

Prodaja u Srbiji

Zahvaljujući kontinuiranom unapređivanju poslovanja, našim ključnim korporativnim klijentima pružamo profesionalnu podršku. Naša predstavništva se nalaze u svim većim gradovima Srbije, obezbjeđujući visok nivo usluga prilagođen individualnim potrebama stanovništva.

Saznajte više
Regionalna Predstavnistva Bugarska

Prodaja u Bugarskoj

Profesionalni pristup je standard koji poštujemo u svakom trenutku u svim našim predstavništvima u zemljama regiona. Predstavništva u Bugarskoj su raspoređena u većim gradovima i saradnja se oblikuje u skladu sa poslovnim potrebama klijenta.

Saznajte više
Regionalna Predstavnistva Rumunija

Prodaja u Rumuniji

Naši zaposleni izlaze u susret pri kreiranju ugovora, rabatnih sporazuma, kao i u ostalim situacijama poslovanja različitih privrednih subjekata na tržištu. Naša predstavništva u Rumuniji su prilagođena konfiguraciji terena i orijentisana na efikasnu realizaciju poslovnih potreba naših klijenata.

Saznajte više