Najčešća pitanja prilikom otvaranja i upotrebe Gazprom kartice za gorivo

Koji dokumenti su potrebni za sklapanje Ugovora i izdavanje debitne kartice?

Prilikom izdavanja debitne kartice, kupac treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • OP-obrazac (ovjereni potpisi lica/osoba ovlašćenih/ovlaštenih za zastupanje).
 • Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (Ministarstvo finansija – Poreska uprava RS/ Federalno ministarstvo finansija/financija – Porezna uprava FBiH – PIB).
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH).
 • Izvod o upisu u Registar privrednih/gospodarskih subjekata (Registarski sud).
 • Zahtjev za izdavanje GAZPROM kartice za gorivo.
 • Specifikacija vozila za izdavanje GAZPROM kartice za gorivo.

Kada su svi potrebni dokumenti priloženi, potpisuje se ugovor.

Koji dokumenti su potrebni za sklapanje Ugovora i izdavanje kreditne kartice?

Za potrebe izdavanja kreditne kartice, kupac mora dostaviti sledeće:

 • OP-obrazac (ovjereni potpisi lica/osoba ovlašćenih/ovlaštenih za zastupanje).
 • Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (Ministarstvo finansija – Poreska uprava RS/ Federalno ministarstvo finansija/financija – Porezna uprava FBiH – JIB).
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH – PIB).
 • Izvod o upisu u Registar privrednih/gospodarskih subjekata (nadležni registarski sud).
 • Karton deponovanih/deponiranih potpisa (poslovna banka).
 • Zahtjev za izdavanje GAZPROM kartice za gorivo.
 • Specifikacija vozila za izdavanje GAZPROM kartice za gorivo.
 • Izjava o vlasničkoj strukturi.

Kada su svi potrebni dokumenti priloženi, potpisuje se ugovor.

Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

Limit za kreditne kartice se odobrava na osnovu godišnjih finansijskih pokazatelja (bilansa). Transakcije sa kreditnim karticama se mogu obavljati isključivo unutar tog limita. Obavljene transakcije se fakturišu na temelju dogovorenih ugovornih odredbi.

Korišćenje debitnih kartica se može vršiti samo na osnovu sredstava koja su uplaćena unaprijed. Transakcije sa debitnim karticama se mogu vršiti isključivo do visine raspoloživih sredstava.

Koja je razlika između kompanijske debitne kartice i individualne debitne kartice?

Kompanijske debitne kartice, koje nose reljefnu oznaku DEBI, koriste sredstva koja se uplaćuju na račun kojem ima dozvoljen pristup grupa kartica.

U ovom slučaju, svaka kartica ima pristup ukupnom iznosu za grupu, osim ukoliko nije ograničena dnevnim, mjesečnim ili kvartalnim limitom.

Individualne debitne kartice, koje nose reljefnu oznaku INDI, koriste sredstva koja se uplaćuju na pojedinačni račun za svaku od zasebnih kartica.

Koliko se dugo čeka na izdavanje kartice?

Izdavanje kartice se vrši u roku ne dužem od 7 (sedam) radnih dana od dana podnošenja zahtjeva/zaključivanja ugovora.

Koje informacije mogu biti odštampane na karticama?

Informacije koje mogu biti odštampane na karticama su registracioni broj, ime korisnika ili ime kupca (pravno lice). Reljefna štampa na karticama se primjenjuje na slovne i brojčane oznake. Kartice koje pripadaju grupi uz ime korisnika sadrže i naziv pravnog lica.

Koji dokumenti su potrebni za izdavanje dodatnih kartica?

Za izdavanje dodatnih kartica je potrebno da kupac dostavi popunjen Zahtjev za izdavanje kartice, kao i Specifikaciju vozila. Procesuiranje potrebnih dokumenata se vrši od strane menadžera dodeljenog klijentu, a zahtjev za izdavanje dodatnih kartica je moguće podnijeti u bilo kom trenutku u periodu trajanja ugovora.

Da li je moguće promeniti tip goriva koje se plaća karticom nakon što je kartica izdata?

Izmene nakon izdavanja kartice se vrše putem podnošenja zahtjeva posredstvom menadžera, koji je dodijeljen kompaniji ili putem Mobilne aplikacija za korporativne klijente. Ovim putem je moguće promijeniti tip goriva, kao i limit kojim se ono plaća.

Šta treba učiniti u slučaju gubitka ili krađe kartice?

U slučaju gubitka kartice kupac je može blokirati pozivom na broj 08 005 8888 (0 – 24h) ili direktnim kontaktom sa menadžerom koji je dodijeljen klijentu.

Kako se uplaćuju sredstva na račun debitne kartice?

Sredstva se mogu uplatiti na račun debitne kartice na osnovu prethodno primljene profakture. Profaktura se može dostaviti posredstvom:

Kada je profaktura priložena, kupac dobija referentni broj na koji se poziva prilikom izvršenja uplate.

Postoji li minimalna uplata na račun debitne kartice?

Minimalni ili maksimalni iznosi, koji se mogu deponovati na debitnu karticu, nisu unaprijed definisani.

Kada sredstva na karticama postaju dostupna nakon izvršene uplate?

Sredstva na karticama nakon izvršene uplate, postaju dostupna istog ili narednog dana, nakon deset časova ujutru (radnim danima).

Šta treba učiniti u slučaju gubitka PIN koda?

Korporativni klijent može zatražiti da mu se dodeli novi PIN kod u slučaju gubitka dodijeljenog. Postupak izdavanja novog PIN koda se može pokrenuti na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama..

Šta treba učiniti ukoliko je kartica blokirana zbog pogrešnog unosa PIN koda?

Ukoliko je tri puta unijet pogrešan PIN kod, kartica će biti blokirana. Kada dođe do blokade kartice, potrebno je posredstvom menadžera koji je dodijeljen klijentu, podnijeti zahtjev za deblokiranje kartice i dodjelu novog koda.

Da li je moguće koristiti karticu nekoliko puta tokom jednog dana?

Kartica se može koristiti neograničen broj puta tokom jednog dana u skladu sa raspoloživim sredstvima i unaprijed definisanim limitima.

Kako dobiti popuste pri korišćenju kartice?

U zavisnosti od potrošnje tokom jednog mjeseca se odobravaju popusti i rabati u skladu sa potpisanom skalom popusta. Obračun na kraju svakog mjeseca određuje ukupni iznos, u zavisnosti kom cjenovnom razredu kupac pripada, nakon čega se dobija knjižno odobrenje u visini izračunatog popusta.

Da li je moguće pratiti potrošnju u realnom vremenu?

Uvid u potrošnju se može realizovati u realnom vremenu putem izvještaja posredstvom Web-kabineta preko računara ili preko Mobilne aplikacije za korporativne klijente. Kupac može pristupiti ličnom servisu putem zahtjeva koji se podnosi menadžeru, nakon čega će biti proslijeđeni parametri za pristup i uputstvo za upotrebu.

Kako dobiti informacije o raspoloživim sredstvima na kartici?

Potrebne informacije možete proveriti putem Web-kabinet-a, Mobilne aplikacije za korporativne klijente ili posredstvom Call centra pozivom na broj 08 005 8888.