Tenderi

Osnov uspješne saradnje je u povjerenju i zato G-Petrol d.o.o. Sarajevo i NIS Petrol d.o.o. Banja Luka teže održavanju dugoročnih odnosa sa svojim partnerima. Upoznajte se sa aktuelnim tenderima na ovoj stranici.

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: POSTAVLJANJE ALUMINIJUMSKIH SKLOPIVIH STEPENICA NA RUČNI POGON NA NT SREBRENIK

Početak prijema ponuda:

22.04.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

06.05.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: NABAVKA ČAŠA TO GO I ŠTAPIĆA ZA MIJEŠANJE NAPITAKA

Početak prijema ponuda:

19.04.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

10.05.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

NAPOMENA:

Postoje dvije VRSTE NABAVKE – otvoreni tender i kvalifikacije. U OTVORENOM TENDERU se sprovodi postupak kvalifikacije (ocjene dobavljača) i izbor dobavljača. Sa druge strane, u postupku KVALIFIKACIJE utvrđuje se ispunjenost unaprijed definisanih kvalifikacionih kriterijuma, a zatim se kvalifikovanim dobavljačima upućuje zatvoreni poziv za dostavljanje komercijalnih ponuda.