Tenderi

Osnov uspješne saradnje je u povjerenju i zato G-Petrol d.o.o. Sarajevo i NIS Petrol d.o.o. Banja Luka teže održavanju dugoročnih odnosa sa svojim partnerima. Upoznajte se sa aktuelnim tenderima na ovoj stranici.

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: SANACIJA ULAZNIH/IZLAZNIH SLIVNIH REŠETKI

Početak prijema ponuda:

29.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

19.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: SANACIJA KROVOVA NA BS TUZLA 3 I BS ŠIROKI BRIJEG

Početak prijema ponuda:

29.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

19.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: SANACIJA DISPLEJA I ELEKTRONIKA TOTEMA

Početak prijema ponuda:

28.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

15.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SISTEMA KLIMATIZACIJE NA 3 BENZINSKE STANICE

Početak prijema ponuda:

28.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

15.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: NABAVKA BOS RAČUNARA NA BENZINSKIM STANICAMA

Početak prijema ponuda:

27.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

06.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: ZAMJENA VRATA NA BENZINSKIM STANICAMA

Početak prijema ponuda:

27.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

11.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: SANACIJA TERMINALSKOG POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI

Početak prijema ponuda:

23.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

04.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: PUMPNI APARATI

Početak prijema ponuda:

23.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

06.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

Aktivan
Naručilac: G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Naziv: ZAMJENA POLIKARBONATNIH PLOČA NA MEĐUNADSTREŠNICAMA BENZINSKIH STANICA

Početak prijema ponuda:

22.02.2024

Rok za dostavljanje ponuda:

07.03.2024

Vrsta nabavke: Otvoreni tender

NAPOMENA:

Postoje dvije VRSTE NABAVKE – otvoreni tender i kvalifikacije. U OTVORENOM TENDERU se sprovodi postupak kvalifikacije (ocjene dobavljača) i izbor dobavljača. Sa druge strane, u postupku KVALIFIKACIJE utvrđuje se ispunjenost unaprijed definisanih kvalifikacionih kriterijuma, a zatim se kvalifikovanim dobavljačima upućuje zatvoreni poziv za dostavljanje komercijalnih ponuda.