Šta su G-Drive premium goriva?

G-Drive su aditivirana visokokvalitetna premium goriva na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama, koja pozitivno utiču na rad i duži vijek motora vozila, kao i na sam kvalitet vožnje.

Kako na motor automobila utiče korišćenje G-Drive 100 benzina?

G-Drive 100 sadrži aktivne komponente poslednje generacije, koje vozilu pružaju dodatnu snagu, bolje ubrzanje i profesionalnu zaštitu od korozije. Korištenjem G-Drive 100 goriva produžava se radni vijek motora i doprinosi smanjenju mogućnosti nastanka kvarova.

Kako na motor automobila utiče korištenje G-Drive dizel goriva?

Korištenje kvalitetnijeg goriva, pozitivno utiče na rad motora vozila, kao i na sam kvalitet vožnje. Korišćenjem G-Drive dizel goriva povećava se snaga motora automobila, postiže se efikasnije sagorijevanje goriva i stabilniji rad motora, a takođe se poboljšava i startnost motora.

Da li se G-Drive 100 može kombinovati sa benzinom sa manjim brojem oktana?

G-Drive 100 gorivo se može kombinovati sa drugim gorivom sa nižim brojem oktana, ali u tom slučaju se neće osjetiti puna snaga G-Drive goriva, s obzirom da se kombinovanjem spušta oktanski broj i dobija srednji kvalitet goriva.

Da li se G-Drive dizel može kombinovati sa Euro dizelom?

G-Drive dizel gorivo se može kombinovati sa Euro dizelom, ali formulacijom aditiva određena je precizna koncentracija koja pruža najbolji efekat aditiva. Kombinovanjem G-Drive dizel goriva sa običnim Euro dizelom, smanjuje se koncentracija aditiva, čime se smanjuje i njihov pozitivan uticaj, kao i sam efekat, kako na snagu tako i na čišćenje motora.

Koliko G-Drive gorivo ima oktana?

Benzin G-Drive 100 uvijek ima minimum 100 oktana, dok Euro premium BMB 95 uvijek ima minimum 95 oktana. Republička tržišna inspekcija vrši redovni monitoring kvaliteta goriva na svim benzinskim stanicama. Svako odstupanje u kvalitetu, uključujući nedovoljan oktanski broj, bio bi tržišni prekršaj za koji bi se postupalo prema odgovarajućoj kaznenoj politici. Pored zakonskog monitoringa, ulažu se značajna sredstva u kontrolu kvaliteta goriva na benzinskim stanicama.

Zašto je važno imati dobro dizel gorivo tokom zime?

Kvalitetno dizel gorivo uz dodatne aditive omogućava optimalnu funkcionalnost vozila i na veoma niskim temperaturama. Pored maksimalne pouzdanosti na niskim temperaturama, kvalitetno dizel gorivo omogućava efikasnije sagorijevanje goriva, bolju startnost, veću snagu i stabilniji rad motora.

Šta je tačka filtrabilnosti?

Tačka filtrabilnosti predstavlja temperaturu do koje dizel gorivo može da prolazi kroz filter goriva u laboratorijskim uslovima. Maksimalna vrijednost prema standardu za dizel goriva – BAS EN 590, u zimskom periodu iznosi -15°C.

Da li startnost motora ovisi samo od goriva?

Startnost motora ne ovisi samo od goriva. Startnost ovisi i od starosti vozila, stanja motora, ulja za motor, stanja filtera, kao i stanja antifriza u vozilu.

Da li G-Drive brend u ponudi ima samo G-Drive goriva?

Osim kvalitetnih goriva G-Drive brend nudi i asortiman dodatnih proizvoda, kao što su:  energetskih pića, tečnost za stakla i ledene kafe.

Koji okusi G-Drive energetskog pića se nalaze u ponudi?

Na raspolaganju su ti četiri vrste G-Drive energetskih pića:

  • Originalni okus (original);
  • Višnja (cherry);
  • Mango-guava i
  • No sugar (bez šećera).

Koje vrste G-Drive tečnosti za stakla se nalazi u ponudi?

Nudimo dvije vrste tečnosti za stakla:

  • G-Drive auto glass winter – tečnost prijatnog mirisa za pranje vjetrobranskog stakla vozila u zimskim uslovima,
  • G-Drive auto glass summer – namijenjen za pranje vjetrobranskog stakla tokom vožnje u ljetnim uslovima i
  • G-Drive auto glass winter strong – tečnost prijatnog mirisa, bez matenola, ne stvara pjenu, za ekstremno niske temperature do čak -30 °C.