Sponzorstva i donacije

Vjerujemo da uspijeh kompanije znači odgovornost prema zajednici, doprinos razvoju i dobrobiti društva oko nas. Kroz naša sponzorstva i donacije, nastavljamo da povezujemo poslovni svijet i zajednicu koja nas okružuje.

Kontinuirano podržavamo inicijative koje podstiču poboljšanje kvaliteta uslova života ljudi. Zahvaljujući uspešnoj suradnji sa našim partnerima promovišemo projekte i inicijatiive koje imaju pozitivan utjecaj na našu sredinu. Kroz finansijske doprinose, resurse i stručnost, cilj nam je podsticati izgradnju održivijeg i prosperitetnijeg okruženja.

Naša posvećenost nije samo poslovni imperativ već i moralna obaveza, zato naša Komisija za sponzorstva i donacije razmatra sve pristigle inicijative, a projekti usmjereni na aktuelne potrebe stanovništva i koji imaju dugoročan efekat na našu zajednicu su prioritet.

Svjesni smo da društveno odgovorno poslovanje zahtijeva kontinuirane napore i transparentnost. Zbog toga smo otvoreni za dijalog i suradnju s partnerima koji dijele naše vrijednosti.

Kako bi vaša molba za sponzorstvo ili donaciju bila kompletna potrebno je da nam dostavite sljedeće:

  • Popunjen Prijavni formular;
  • Popunjena Izjava o partnerstvu (popunjavati ukoliko je na projektu angažovano više partnera);
  • Popunjenu Specifikaciju budžeta donacije (popunjavati ukoliko se podnosi molba za donaciju i to isključivo ako je izabrana vrsta projekta novac, ne popunjavati ako se podnosi molba za sponzorstvo);
  • Definisane sponzorske benefite koje će G-Petrol d.o.o Sarajevo i NIS Petrol d.o.o. Banja Luka ostvariti tokom trajanja sponzorskog ugovora u promotivnom segmentu.

Sve molbe i dodatna pitanja dostavite na e-mail: sponzorstva.donacije@gazprom.ba.

Možete postati primaoci donacija ukoliko ne ostvarujete dobit kao državni organ, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, udruženja i druge organizacije i zajednice, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Svaki podnosilac molbe za sponzorstvo ili donaciju biće blagovremeno obavješten o donijetoj odluci o podršci projektu. Ukoliko je molba podržana, s našom kompanijom se zaključuje Ugovor o donaciji ili Ugovor o sponzorstvu.