Kako da dobiješ virtuelnu karticu Zajedno na putu?

Direktno sa svog mobilnog telefona, bez odlaska na benzinsku stanicu možeš da dobiješ besplatno Zajedno na putu virtuelnu karticu. Sve što je potrebno je da instaliraš mobilnu aplikaciju Zajedno na putu i popuniš online formular. Jednostavno preuzimanje aplikacije je dostupno putem Google Play-a, App Store-a ili AppGallery-je. U okviru mobilne aplikacije se nalazi QR kod pomoću kojeg možeš da sakupljaš i koristiš bonuse. Ukoliko karticu dobiješ online putem, nije moguće imati i fizičku Zajedno na putu karticu.

Kako da dobiješ fizičku karticu Zajedno na putu?

Fizičku karticu možeš da dobiješ samo ukoliko nemaš virtuelnu karticu. Karticu možeš da kupiš na bilo kojoj Gazprom i NIS Petrol benzinskoj stanici i odmah da je koristiš za sakupljanje bonusa. Popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici, kartica će biti aktivirana nakon obrade dostavljenih podataka, tj. u roku od 7 do 30 dana. Kada je kartica aktivirana, to znači da sakupljene bonus poene možeš da koristiš za umanjenje narednih računa. Aktivaciju kartice možeš da realizuješ i na brži način, ukoliko se aktivacija vrši online – putem linka Aktivacija kartice, nakon čega kartica postaje aktivna u roku od 15 minuta.

Kako da aktiviraš karticu Zajedno na putu putem mobilne aplikacije?

Prilikom preuzimanja Zajedno na putu mobilne aplikacije, na početnom ekranu su ponuđene dvije opcije „Želim karticu“ i „Imam karticu“. Klikom na polјe „Želim karticu“ otvara se nova forma za unos ličnih podataka, ukoliko već nemaš fizički izdatu karticu. Nakon unosa podataka u formular, klikom na polјe „Završi“ dodjelјujemo ti broj tvoje digitalne Zajedno na putu kartice. Kako bi proces bio kompletiran, neophodno je da u polјe predviđeno za unos aktivacionog koda, uneseš kod koji će ti stići putem SMS poruke. Nakon toga, tvoja kartica Zajedno na putu biće uspješno aktivirana. Istovremeno, putem SMS poruke dobićeš broj tvoje kartice Zajedno na putu.

Koje pogodnosti imaš uz Zajedno na putu karticu?

Uz kupovinu goriva ušteda iznosi i do 0,08 KM po litru, odnosno  do 50% od iznosa računa za kupovinu proizvoda iz kafića. Bonusi se ne mogu sakuplјati kupovinom poklon kartica, elektronskih dopuna i srećki, duhana i duhanskih proizvoda, toplih i hladnih napitaka iz ugostiteljskog dijela, časopisa, dvevne štampe, proizvoda obuhvaćenih programima lojalnosti i „spend and get“ programa. Sve pogodnosti pogledaj na linku: Pogodnosti programa.

Kako sakupljaš bonuse?

Pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na Gazrpom i NIS Petrol benzinskim stanicama, korištenjem kartice Zajedno na putu dobijaš određeni broj bonusa. Bonusi se ne mogu sakuplјati kupovinom poklon kartica, elektronskih dopuna i srećki, duhana i duhanskih proizvoda, toplih i hladnih napitaka iz ugostiteljskog dijela, časopisa, dvevne štampe, proizvoda obuhvaćenih programima lojalnosti i „spend and get“ programa. Bonusi se takođe ne mogu sakupljati prilikom korištenja poklon vaučera.

Da li vlasništvo nad karticom možeš prenijeti? Da li možeš da imaš vlasništvo nad više kartica?

Ukoliko vlasnik kartice podnese zahtjev, kartica se može prenijeti na drugog korisnika. Prenošenje vlasništva je moguće uraditi zvaničnim obraćanjem na e-mail adresu info@zajednonaputu.ba ili pozivom Call centra 08 005 8888. Korisnik može imati samo jednu karticu.

Šta je potrebno da uradiš ukoliko izgubiš karticu?

Ako dođe do gubitka ili krađe kartice, potrebno je da prijaviš nestanak na besplatni Call centar 08 005 8888, nakon čega ćemo blokirati karticu kako ne bi došlo do zloupotrebe. Vlasnik programa nije dužan da korisniku koji je izgubio karticu da novu karticu na korišćenje.

Da li je moguće da povratiš izgublјenu karticu i sakuplјene bonuse?

Ako je kartica bila aktivirana, zahtjev za prenos sakupljenih bonusa i nivoa sa izgublјene kartice možeš podnijeti pozivom na besplatan broj Call centar na 08 005 8888 ili obraćanjem na imejl adresu info@zajednonaputu.ba.

Da li je moguće da pored fizičke kartice posedujem i virtuelnu karticu?

Ukoliko posjeduješ fizičku karticu, u bilo koje vrijeme možeš da koristiš aplikaciju Zajedno na putu i na taj način da sakupljaš i trošiš bodove, putem QR koda unutar aplikacije. Ukoliko posjeduješ virtuelnu karticu, koja je aktivirana putem aplikacije Zajedno na putu, nije moguće kupiti i fizičku karticu.

Da li možeš da koristiš fizički oštećenu karticu lojalnosti za sakuplјanje/korištenje bonusa?

Sve što je potrebno je da preuzmeš mobilnu aplikaciju Zajedno na putu u kojoj putem QR koda možeš da sakuplјaš/koristiš bonuse.

Kako možeš da saznaš broj sakuplјenih bonusa?

Svi podaci koji se tiču tvoje kartice mogu da se prate putem putem mobilne aplikacije Zajedno na putu. Također, broj sakupljenih bonusa se nalazi i na nefiskalnom isječku koje korisnik dobije nakon svake realizovane transakcije za korisnike fizički izdate kartice.

Da li možeš da promeniš svoje prvobitne podatke?

Putem mobilne aplikacije Zajedno na putu možeš mijenjati određene podatke. Ukoliko mijeenjaš podatke putem mobilne aplikacije nije moguća promena broja mobilnog telefona i e-mail adrese. Na raspolaganju su ti i dvije dodatne opcije. Prva je da pozoveš naš Call centar na besplatan broj 08 005 8888, dostupan 24 sata, a druga da nam pošalјeš e-mail sa brojem tvoje kartice i podatkom ili podacima koje želiš da promijeniš na info@zajednonaputu.ba.

Šta da preduzmem ukoliko prilikom plaćanja ne mogu da iskoristim sakuplјene bonuse sa kartice?

Ako tvoja kartica nije aktivna, korištenje bonusa će biti omogućeno tek nakon njene aktivacije koju možeš da uradiš:

  • online putem stranice Aktivacije kartice (aktivacija se završava za 15 minuta);
  • popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici (kartica postaje aktivna u roku od 7 do 30 dana nakon obrade aplikacione forme);
  • pozivom na besplatan broj Call centra 08 005 8888.

Ukoliko usljed tehničkih problema nije moguće korištenje bonusa usljed tehničkih problema na benzinskoj stanici, potrebno je da izmiriš račun drugim platnim sredstvom.

Koliko dugo važe sakuplјeni bonusi?

Rok za korištenje bonusa je 3 godine od trenutka bilježenja transakcije karticom Zajedno na putu. Ukoliko ih u tom vremenskom periodu ne iskoristiš, oni se otpisuju u korist G-Petrol d.o.o. i NIS a.d. Banja Luka. Ukoliko svoju karticu Zajedno na putu ne koristiš tri godine od posljednje transakcije, G-Petrol d.o.o. i NIS a.d. Banja Luka zadržavaju pravo da isklјuče karticu iz Programa.

Da li pravna lica mogu da imaju karticu Zajedno na putu?

Kartica Zajedno na putu namjenjena je fizičkim licima. Za pravna lica dostupna je Gazprom korporativna kartica za gorivo, a više o njoj saznaj ovdje: Gazrpom korporativna kartica za gorivo.