Limiti bonusa na kartici

Ukupni limit za sakupljanje je 5.000 bonusa na nivou kartice. Jedan bonus je jednak jednoj konvertibilnoj marki (KM).

Dnevni limiti koji važe u okviru cijele maloprodajne mreže

 • Dnevni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 200l
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 600l
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 300 KM
 • Dnevni ukupni broj transakcija za dodjeljivanje bonusa – 3
 • Dnevni ukupni broj transakcija za trošenje bonusa – 3

Sedmični limiti koji važe u okviru cele maloprodajne mreže

 • Sedmični ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 400l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu naftnih dizel goriva – 1200l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 500 KM

Mjesečni limiti koji važe u okviru cijele maloprodajne mreže

 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 800l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 2400l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 1000 KM

Limit za transakcije kod kojih se troši bonus na kartici

Nije moguće ostvariti bonus na transakcijama kod kojih se bonus koristi za plaćanje.