Reklamacija na TAG uređaj

Ukoliko želiš da uložiš reklamaciju na ispravnost svog TAG uređaja, ili na iznos naplaćene putarine, to možeš da učiniš na naplatnim stanicama i prodajnim mestima za ENP (elektronsku naplatu putarine) JP „Putevi Srbije“, kao i na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Saznaj više

Prednosti OPTI dizel goriva

Stabilniji rad motora

Optimalna zaštita motora

Smanjenje trenja u motoru

Optimalna zaštita
motora

  • OPTI dizel sadrži kompleks aditiva koji uklanja nečistoće sa ključnih komponenti motora.
  • Ovako unapređena formula goriva, uz kontinuitet upotrebe, poboljšaće protok goriva i doprineće manjem trenju u sistemu.

Zaštita od korozije

OPTI dizel obezbeđuje i efikasnu zaštitu od korozije. Kroz zaštitu motora i očuvanje njegove funkcionalnosti, OPTI dizel gorivo će povoljno delovati na duži radni vek motora, redukovati pojavu kvarova, a tebi omogućiti veću uštedu na dugoročnom nivou.

Ekološki pouzdanije gorivo

Sa ekološkog aspekta OPTI auto gas je povoljniji od standardnih goriva – čistiji je i optimalniji za našu životnu sredinu.

Širimo mrežu

Broj NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica na kojima možeš da sipaš OPTI auto gas se stalno povećava, ugradnjom instalacija na postojećim i novim benzinskim stanicama.