Obavještenje o izmjeni pravila programa lojalnosti Zajedno na putu

U skladu sa članom 17. pravilnika o programu lojalnosti Zajedno na putu obavještavamo vas da smo izmijenili pravila programa Zajedno na putu. Nova pravila stupaju na snagu 01.02.2024. godine.

Više informacija i tekst novih pravila programa pročitajte na linku: Pravila programa.