Obavještenje o izmjeni pravila programa Zajedno na putu

U skladu sa članom 16. pravilnika o programu lojalnosti „Zajedno na putu“ obavještavamo vas da smo izmijenili pravila programa „Zajedno na putu“. Nova pravila stupaju na snagu 26.6.2023. godine.

Više informacija i tekst novih pravila programa pročitajte na linku: Pravila programa.